Viktigt om ordnars äkthet

Skillnad mellan riktiga riddarordnar och olika privata föreningar som på egen hand kallar sig för ”riddarordnar”

Det är viktigt att betona att riktiga riddarordnar bara är de ordnar som utdelas eller beskyddas av den Heliga stolen eller annan suverän, erkänd stat eller regering.

Alla andra ”ordnar” är bara privata föreningar bildade av enskilda medborgare inom ramen för föreningsfrihet.

I dokumenten nedan återges mer detaljerad information.

Heliga stolens uttalanden

Enda äkta ordnar inom katolska kyrkan

Självutnämnda ”riddare”