Våra vänner

Patriarken av Jerusalem emeritus och Ordens storprior emeritus, H. S. Michel Sabbah, skrev 2008 i sitt pastoralbrev:

The Order of the Knights of the Holy Sepulcher of Jerusalem

(…) Pope Pius IX wanted to renew the Order when the Jerusalem Patriarchate
was re-established, so that it might give spiritual and material support to the new diocese. In 1848, he entrusted its re-organization to the first Patriarch, Joseph Valerga. Since then, from generation to generation until this day, the Order has never ceased to fulfill its mission for the Patriarchate. I thank all the members and those responsible for the Order, and I implore God’s grace and blessing upon them.”

Med stor stolthet läser vi dessa ord som säger till oss att vi med framgång stödjer våra kristna bröder och systrar i det Heliga landet.

Men detta är vårt uppdrag och vi har högtidligt lovat att, som riddare och damer av den Heliga graven, stödja våra bröder och systrar.

Med ännu större stolthet kan vi nämna att det finns människor som varket har blivit ålagda denna ärorika uppgift eller har lovat att stödja kristna i det heliga landet. Men de gör det ändå…

Johnny-Jonas-CM
På bild: Ståthållaren emeritus Carl Falck tillsammans med Ordens vänner, prosten Johnny Hagberg och ordensexperten Jonas Arnell, som för sina insatser förlänades 2011 Ordens förtjänstkors.
Bild: Ståthållarskapets arkiv