Ståthållarskapets ledning

Ståthållarskap Sverige av den Heliga gravens riddarorden instiftades den 21 november 2003 och har idag ett trettiotal riddare och damer.

Ståthållarskapet leds av ståthållaren, H. E. Tommy Thulin, och ståthållarskapets råd.

Ståthållare:
H. E. Tommy Thulin StOffHGO

staothaollaren-tt

Storprior:
H. E. Czeslaw Kozon StOffHGO, biskop av Köpenhamn

storpriorn-ck

Storprior koadjutor
Monsignore Stjepan Biletic KHGO

koadjutorn-sb

Viceståthållare för Danmark
Jørgen Boesen KHGO

Kansler:
Davor Zovko StkHGO

Vicekansler för Danmark
Martin Ryom KHGO

Sekreterare:
Nediljka Jurković DHGO

Skattmästare:
Sven Aulin KHGO

Ecklesiastisk ceremonimästare:
Msgr. Furio Cesare KHGO

Lekmannaceremonimästare
Joseph Farran KHGO