Ståthållarskapets historia

Genom tre dekret daterade 21 november 2003 har ordens stormästare, Hans Eminens kardinal Carlo Furno låtit inrätta ett nytt ståthållarskap (lat. ”Locumtenentia, eng. ”Lieutenancy”) för Sverige och utnämnt ambassadören, professor Bo J. Theutenberg till ståthållare samt Monsignore tillika biskopsvikare för södra Sverige Lars Cavallin till storprior.

Redan i januari 2004 utnämnde ståthållaren sitt råd, då bestående av personer som ännu inte har blivit Ordens medlemmar.

Rådet har, med hjälp av bröder och systrar från ståthållarskapet England och Wales, förberett Ordens första investitur i Sverige.

Ordens första investitur på svensk mark ägde rum den 11 september 2004 i S:t Eriks katedral i Stockholm, under mycket högtidliga former och i närvaro av representanter från ordens stormagistrat i Rom, representanter från Ordens andra ståthållarskap, representanter från Malteserriddaorden, representanter från andra kristna kyrkor i Sverige, ett antal diplomater samt de blivande medlemmars familjer och vänner. Investituren och den Heliga mässan firades av H. S. Michel Sabbah, latinske patriarken av Jerusalem. Samtliga nordiska biskopar koncelebrerade mässan.

Investitur-2004-alla
På bild: Nyutnämnda riddare och damer av den Heliga graven, tillsammans med H. S. Michel Sabbah, den latinske patriarken av Jerusalem, H. E. Pier Luigi Parola, Ordens generalguvernör och H. E. Bo Theutenberg, Ordens ståthållare i Sverige. Bild: Lars Ternblad, ståthållarskapets arkiv.

Den 7 december 2007 utnämndes ståthållarskapets andra ståthållare, H.E. Carl Falck.

Den 4 april 2012 utnämndes hedersståthållaren H. E. Bo Theutenberg till ledamot i Ordens stormagistrat.

Den 1 november 2012 utnämndes ståthållarskapets tredje ståthållare , H. E. Stefan Ahrenstedt.