Ståthållarskapets arbete i det Heliga landet

Ståthållarskapet Sverige bidrar till det Latinska patriarkatets humanitära arbete med betydande medel. Som illustration redovisar vi våra bidrag under de senaste åren:

2016: 198 105 kr

2015: 252 987 kr + 28 186 kr till flyktinghjälp genom UNHCR

2014: 123 578 kr + 22 855 kr i katastrofhjälp till Gaza, Irak och Syrien

2013: 145 722 kr

2012: 128 571 kr

Vi tackar våra medlemmar och våra vänner för generösa bidrag och gåvor vilka möjliggör ett bättre liv för alla människor i det Heliga landet, oavsett religiös eller etnisk tillhörighet. Med stolthet nämner vi att många icke-kristna barn utbildas vid de kristna läroanstalterna i det Heliga landet. På det katolska Universitetet i Betlehem utgör kristna endast ca 26 % av studenter. Katoliker är en minoritet även bland kristna studenter vid detta, katolska, universitet.

I det här dokumentet kan man hitta en tydlig beskrivning av det latinska patriarkatets mångsidiga arbete.

I den här broschyren kan man läsa sammanfattad information om orden och ståthållarskapet. Broschyren innehåller även kontaktuppgifter.

Samma broschyr kan laddas ned för tryckning. Detta är dock endast ett tryckoriginal för dubbelsidig tryckning.

Broschyr-framsida