Senaste nyheter

Jørgen Boesen KCHS – vår nye ståthållare

Joergen-utn-sththllr-20
H. Em. stormästaren utnämner Jørgen Boesen KCHS till ståthållare för Sverige och Danmark. Foto: Joseph Farran

180317 Köpenhamn Ordens stormästare, H. Em. kardinal Edwin O’Brien, utnämnde Jørgen Boesen KCHS till ståthållare för ståthållarskapet Sverige-Danmark.

Jørgen Boesen är född 1945 i Köpenhamn. Efter avslutad utbildning vid Copenhagen Business College tjänstgjorde han i den danska armén där han, vid Danish Life Regiment, utbildade sig till First Lieutenant.

Arbetade därefter kort som boksäljare för att fortsätta sin karriär inom försäkringsbranschen. Efter att ha arbetat som CSO för två stora danska och engelska försäkringsbolag och efter att ha erhållit MBA-examen inom Risk Management, startade Jørgen Boesen ett eget försäkringsmäklarbolag. Bolaget har växt och har för närvarande sina kunder i tio europeiska länder.

Jørgen Boesen konverterade 2009 till katolsk tro. Under flera år var han engagerad som ledamot i kyrkorådet samt ordförande i det ekonomiska rådet i S:t Ansgars domkyrkoförsamling i Köpenhamn. Dubbades 2014 till riddare av den Heliga graven. Befordrades till kommendör 2017.

Ståthållarskapet Sverige-Danmarks andra investitur

180316-17 Köpenhamn Ståthållarskapet Sverige-Danmark av den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden firade helgen 16-17 mars 2018 sin andra investitur. Investituren ägde rum i S:t Ansgars domkyrka i Köpenhamn. Firandet inleddes fredagen den 16 mars med en s.k. vigiliegudstjänst.

Enligt ordens urgamla tradition skall den/de som dubbas till riddare/damer, tillbringa natten innan sin dubbning i vaka (lat. vigilia), bön och kontemplation. Idag består vigilian av en gudstjänst som firas kvällen innan investituren och som utgör det sista steget i kandidatens förberedelse för livet som riddare/dam. Kandidaterna får ännu en påminnelse om vad livet som medlem i Orden innebär. Under gudstjänsten undertecknar kandidaterna ett dokument med löften inför dubbningen. Efter undertecknandet välsignas kandidaternas mantlar och insignier.

Under investituren den 17 mars upptogs, under traditionsenliga och högtidliga former, två nya riddare samt fyra nya damer i ordens gemenskap.

news-alla-nya
Vid den högtidliga investituren i Köpenhamn upptogs två nya riddare samt fyra nya damer i ordens gemenskap. Foto: Hasse Ferrold.

Huvudcelebrant vid den Heliga mässan med investitur var ordens stormästare, H. Em. Edwin Frederick kardinal O’Brien. Ståthållarskapets storprior, biskop Czeslaw Kozon KC*HS, koncelebrerade den heliga mässan.

news-sm-predikan
Hans Eminens Edwin kardinal O’Brien, ordens stormästare, predikar vid årets investitur. Foto: Maikel Olof Patolla.

Vid investiturmässan deltog ståthållarskapets riddare och damer, representanter från ordens stormagistrat i Rom, representanter från ordens andra ståthållarskap, representanter från Suveräna Malteserorden, diplomater, representanter från ett antal organisationer, familjer och vänner till de nya riddarna och damerna samt andra gäster.

news-Bo-1-crop
Många gäster närvarade vid investituren. H. E. Bo Theutenberg KGCHS representerade ordens stormagostrat. Foto: Davor Zovko.

Investiturmässan följdes av en mottagning och en festmiddag i den katolska kursgården Magleås utanför Köpenhamn. Här gavs tillfälle till festlig och glad samvaro med ordens stormästare, medlemmar, vänner och gäster.

news-fr-sm
Efter Mässan med investitur fick gästerna möjlighet att litet närmare umgås med H. Em. stormästaren. Foto: Maikel Olof Patolla.

news-joergen-sm
H. Em. stormästaren utnämnde ståthållarskapets nye ståthållare, Jørgen Boesen KCHS. Foto: Maikel Olof Patolla.

Vid årets investitur utnämnde H. Em. stormästaren även ståthållarskapets Sverige-Danmarks nye ståthållare, Jørgen Boesen KCHS. Avgående ståthållare, Tommy Thulin, belönades med storkors.

news-tommy-sm
H. Em. stormästaren utnämnde den avgående ståthållaren, Tommy Thulin, till storkorsriddare. Foto: Maikel Olof Patolla.