Senaste nyheter

En magnifik investitur

170210-11 Stockholm Ståthållarskapet Sverige-Danmark av den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden firade helgen 10-11 februari sin första investitur. Investituren ägde rum i S:t Eriks domkyrka i Stockholm. Firandet inleddes fredagen den 10 februari med en s.k. vigiliegudstjänst under ledning av ståthållarskapets storprior, biskop Anders Arborelius OCD KC*HS.

Enligt ordens urgamla tradition skall den/de som dubbas till riddare, tillbringa natten innan sin dubbning i vaka (lat. vigilia), bön och kontemplation. Idag består vigilian av en gudstjänst som firas kvällen innan investituren och som utgör det sista steget i kandidatens förberedelse för livet som riddare/dam. Kandidaten får ännu en påminnelse om vad livet som medlem i Orden innebär. Under gudstjänsten undertecknar kandidaten ett dokument med löften inför dubbningen. Efter undertecknandet välsignas kandidatens mantel och insignier.

Biskop Anders sa i sin predikan att en riddare och en dam inte bara ska stödja kyrkan i det Heliga landet, utan även vara en föredömlig person i vardagen. Som ordensmedlem blir man på ett särskilt sätt förenad med kyrkan.

Under investituren den 11 februari upptogs, under traditionsenliga och högtidliga former, tre nya riddare, två nya damer samt två andliga ledamöter i ordens gemenskap.

Huvudcelebrant vid den Heliga mässan med investitur var ordens stormästare, H. Em. Edwin Frederick kardinal O’Brien. Biskop Anders Arborelius, biskop Czeslaw Kozon fyra ordens präster, inklusive de två nyutnämnda, samt ett antal andra präster, koncelebrerade den heliga mässan. Musiken framfördes av organisten Ulf Samuelsson barytonsolisten Davor Zovko samt medlemmar av domkyrkans ungdomskör, under ledning av kantorn Elisabeth von Waldstein.

Vid investiturmässan deltog ståthållarskapets riddare och damer, Kungl. Maj:ts Ordens ordenskansler H. E. Ingemar Eliasson och vicekanslern prof. Staffan Rosén, representanter från ordens stormagistrat i Rom, ståthållaren i Spanien H. E. Erico Maz Lopez, representanter från ordens ståthållarskap i Norge, representanter från Suveräna Malteserorden, diplomater, representanter från ett antal organisationer, familjer och vänner till de nya riddarna och damerna samt andra gäster.

I sin predikan sa stormästaren att ordens medlemmar har en stark förkärlek till det Heliga landet. Jerusalem har en särskild betydelse i våra liv. Men orden har också en gammal tradition som djupt präglar vår kultur.

Investiturmässan följdes av en mottagning och festmiddag i domkyrkosalen. Här gavs tillfälle till festlig och glad samvaro med ordens stormästare, medlemmar, vänner och gäster.

Under middagen hölls flera tal. Middagen avslutades med att regenten ad interim, H. E. Bo Theutenberg KGCHS, meddelade att hans ettåriga uppdrag är fullföljt. Han meddelade vidare att följande utnämningar gjorts av H. Em. Stormästaren som personligen överlämnade utnämningsdekreten till de nyutnämnda. Till ny Ståthållare utnämndes Tommy Thulin KC*HS. I samband med sin avgång som ståthållarskapets Storprior utnämndes biskop Anders Arborelius OCD till Hederstorprior. Till ny Storprior utnämndes biskop Czeslaw Kozon, biskop av Köpenhamn. Till Coadjutor Storprior utnämndes monsignore Stjepan Biletic. Regenten a i avslutade med att tacka alla för detta år samt önskade ståthållarskapet lycka till med den nya ledningen. Själv avsåg han att ägna sig åt sin fortsatta roll som medlem av ordens Stormagistrat i Rom, avslutade Regenten a i.

inv5_C-20
H. Em. stormästaren tillsammans med riddare och damer av det svensk-danska ståthållarskapet. Foto: Johan Olsson

IMG_0186
Foto: Fredrik Vahlquist.

Vår orden officiellt mottagen av Kungl. Maj:ts Orden

170210 Stockholm Den Heliga gravens ordens delegation, ledd av H. Em. stormästaren personligen, mottogs idag av Kungl. Maj:ts Orden (KMO) på Kungl. Slottet. Värd för ceremonin var Kungl. Maj:ts Ordenskansler, H. E. Ingemar Eliasson åtföljd av Ordens vicekansler, prof. Staffan Rosén samt flera ämbetsmän. I Heliga gravens ordensdelegation ingick det svenskt-danska ståthållarskapets regent ad interim, H. E. Bo Theutenberg, det svenskt-danska ståthållarskapets storprior H. E. biskop Anders Arborelius samt kanslern Davor Zovko. Ordnarna förnyade uttryck av ömsesidig uppskattning och vänskap. H. Em. Stormästaren belönade utvalda personer med ordens meritkors i olika klasser. Ordenskanslern Ingemar Eliasson förlänades meritordens högsta klass.

Foto-C-Göran-Carlsson-1602-pr-30
Gemensamt foto med H. Em stormästaren, vid Kristusmonogrammet som ingår i Serafimersordens insignier. Foto: Clas-Göran Carlsson.

IMG_0181
H. E. Ordenskanslerns välkomsttal vid lunchen. Foto: Davor Zovko

IMG_0182
H. Em. Stormästarens tacktal. Foto: Davor Zovko

IMG_0180

IMG_0183
H. E. Bo Theutenbergs anförande och meddelande om förläning av förtjänstorden. Foto: Davor Zovko.

Foto-C-G-Carlsson-1680-pr-30
H. Em. stormästaren förlänar Förtjänstorden i högsta klass till H. E. Ingemar Eliasson, Ordenskansler vid Kungl. Maj:ts Orden. Foto Clas-Göran Carlsson.

Riddaren Bernt Karlsson utnämnd till kommendör

170207 Stockholm Medlemmen av ordens Stormagistrat och Regent ad interim, Hans Excellens Bo Theutenberg KGCHS, överlämnade idag kommendörskorset av den Heliga Gravens av Jerusalem Riddarorden jämte utnämningsdekret till ståthållarskapets mångårige medlem Bernt Karlsson som erkänsla för dennes insatser till fromma för det Heliga landet och troget medlemskap. Utnämningen till kommendör var en speciell hedersbevisning av ordens stormästare kardinal Edwin Frederick O’Brien.

IMG_0178

Välkomna till högtidlig investitur!

Inbjudningskort

170109 Stockholm Ordens regent för Sverige och Danmark, H. E. storkorsriddaren Bo Theutenberg välkomnar alla människor av god vilja till

ORDENS HÖGTIDLIGA INVESTITUR!

Investituren äger rum den 11 februari 2017, kl. 17.00, i S:t Eriks katedral i Stockholm.

Detta är ståthållarskapets elfte investitur och första efter det svenska ståthållarskapets utvidgning till ståthållarskap för Sverige och Danmark.

Investiturceremonierna börjar fredagen den 10 februari med en s.k. vigiliegudstjänst. Huvudcelebrant är H. E. biskop Anders Arborelius, ordens storprior i Sverige och Danmark. Under gudstjänsten hålls förböner för orden och för de kandidater som skall dubbas till riddare och damer av den Heliga graven. Kandidaterna undertecknar dessutom personliga skriftliga deklarationer med ordenslöften. De blivande riddarnas insignier (ordenstecken) samt mantlar välsignas. Tidigare innebar vigiliegudstjänst en hel natt i vaka (lat. vigilia). Idag är det en kort men högtidlig kvällsgudstjänst. Vid vigiliegudstjänsten deltar i huvudsak ordensmedlemmar samt kandidater.

Lördagen den 11 februari kl. 17.00 äger pontifikalmässan med den högtidliga investituren rum i Sankt Erikss domkyrka i Stockholm. Huvudcelebrant samt förrättare av investituren är H. Em. Edwin kardinal O’Brien, ordens stormästare. H. E. biskop Anders Arborelius OCD KC*HS koncelebrerar, tillsammans med ett antal präster.

Vid investituren avger de blivande riddarna sina högtidliga löften muntligen, inför stormästaren och altaret och i närvaro av sina släktingar och vänner, ordens bröder och systrar samt hela församlingen. Riddarna dubbas genom de traditionella svärdsslagen, damerna utnämns genom traditionell påläggning av krucifix. De nya riddarna och damerna behängs med ordens halskors varefter de ikläds ordensmanteln (därav ordet investitur).

Årets investitur har historisk betydelse. Riddare av den Heliga graven dubbas för första gång i det nya ståthållarskapet Sverige-Danmark, som har växt ur ståthållarskapet Sverige, instiftat 2003. Dessutom utnämns ordens förste ståthållare för Sverige och Danmark samt andra funktionärer.

Pontifikalmässan med den högtidliga investituren är öppen för familjemedlemmar, vänner och för särskilt inbjudna gäster. Regenten hälsar även alla människor av god vilja välkomna till investiturmässan (dock i mån av lediga platser i Sankt Eriks katedral).