Ordens syfte och verksamhet

Ordens syfte och verksamhet

Cardinal-Edwin-O-Brien
Hans Eminens Edwin kardinal O’Brien, Ordens stormästare. Foto ståthållarskapets arkiv

Den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden (Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani) är en officiell katolsk andlig riddarorden som lyder under påven.
Ordens syfte och ändamål är:

– att i trohet mot påven och den katolska kyrkans lära stärka medlemmarnas andliga liv samt deras vilja att på olika sätt bistå det Heliga landet,
– att understödja och bistå den katolska kyrkans karitativa, sociala och kulturella arbete i det Heliga landet, särskilt det arbete som utförs inom och av det latinska (katolska) patriarkatet Jerusalem,
– att samla världens katoliker samt andra bröder och systrar i Kristus för att bevara och stärka tron i det Heliga landet samt
– att verka för ett bevarande av den katolska kyrkans rättigheter i det Heliga landet.

Utan ökat andligt, ekonomiskt och annat stöd finns en överhängande risk att kristna och därmed kristendomen försvinner från det Heliga landet, något som skulle omvandla de platser där Jesus Kristus verkade till enbart historiska och museala minnesmärken. Kristendomens vagga skulle i så fall ej längre vara en plats för utövande kristna. Den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden har genom sitt uppdrag en väsentlig uppgift att fylla för främjandet av fred och fredliga relationer mellan kristna, judar och muslimer i det Heliga landet.