Ordens arbete i det Heliga landet

En bra presentation av det Latiska patriarkatets arbete ken ses i denna presentation.

Läs gärna även Ordens dokument Pligrims of Mercy.

Dokumentet kan laddas ner även från Ordens centrala hemsida.

Ordens huvudverksamhet i det Heliga landet är att på olika sätt stödja kristnas överlevnad i området. Det här är en viktig mission. Det är viktigt att kristendomens historiska rötter i det Heliga landet bevaras. Genom att stödja kristna och kristna institutioner i det Heliga landet, försöker orden förhindra att den levande kristendomen utslocknar i det land där Kristus levde, verkade, dog och återuppstod. Pilgrimsfärder till det Heliga landet skulle inte minska om den kristna befölkningen skulle försvinna från området. Att knäböja och beröra den heliga platsen på vilken Kristus vaknade från döden och återuppstod, skulle vara en lika svindlande och lika uppfyllande upplevelse för varje kristen.

Likväl, att kristna fortfarande lever i det Heliga landet, ger de heliga platserna en extra dimension, ett särskilt tecken. För det var just lokalbefolkningen som ledde kejsare Konstantin och hans mor Helena till platsen på vilken Kristi tomma grav låg (arkeologer är sedan länge överens om att den Heliga graven är korrekt bestämd). Kristnas överlevnad i det Heliga landet under synnerligen svåra livsvillkor kan idag ses som ett levande bevis på deras tro. Samtidigt får man inte glömma att det Heliga landet också är hemland för kristna samt att de, liksom alla folk i världen, har rätt att leva i sitt hemland.

Kristnas närvaro i det Heliga landet är även en betydande fredsfaktor i Mellanöstern då de kristna är den del av befolkningen som inte aktivt deltar i några fientligheter. Dessutom är även kristna institutioner, i synnerhet kristna läroanstalter, en fredsfaktor i området bl a eftersom de inte tar hänsyn till etniskt eller religiöst ursprung hos sina brukare.

Orden stödjer kristna med ständig närvaro genom att ordna pilgrimsresor för sina riddare och damer till det Heliga landet. För riddarna är det viktigt att vistas i det Heliga landet så mycket som möjligt och på så sätt visa för kristna bröder och systrar att de inte är bortglömda och ensamma. Detta stöd är viktigt för kristna vars antal har under de senaste decennierna kraftigt reducerats.

Orden tillhandahåller även betydande finansiellt stöd. Orden finansierar i första hand kristna läroanstalter, från daghem, över grund- och gymnasieskolor till Universitetet i Betlehem. Detta stöd möjliggör en undervisning av mycket hög kvalitet och i skolor som kan jämföras med västerländska.

Även många föräldrar som inte är kristna, skickar gärna sina barn till kristna skolor, välmedvetna om att detta är en väg till en gedigen utbildning. Därför betonar Ordens medlemmar ofta och med stolthet, att kristna skolor i det Heliga landet är reella broar mellan folk och religioner i Mellanöstern. Den bästa illustrationen för detta är det katolska universitetet i Betlehem med ca 3000 studenter. Ca häälften av studenterna samt en tredjedel av de anställda är icke-kristna. Man kan också nämna att Universitetet är den största arbetsgivaren i Betlehemsregionen.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Tack vare Ordens ekonomiska stöd har kristna barn i det Heliga landet möjlighet att undervisas i moderna, fräscha, nyrenoverade och välrustade skolor och daghem: ett daghem i staden Aboud där det svenska ståthållarskapet direkt stödjer olika projekt. Bild: Carl Falck