Nyhetsarkiv 2015

H. S. Patriarkens Julhälsning

2015 12 16 Jerusalem I Advent och i början av Barmhärtighetsåret skickar ordens storprior, H. S. patriark Fouad Twal sitt Julmeddelande som handlar om fred, barmhärtighet och hopp. Patriarkens meddelande kan läsas på det Latinska patriarkatets hemsida.

Stormästaren Carlo Furno (1921-2015)

2015 12 09 Rom Ordens stormästare emeritus, H. Em. Carlo kardinal Furno, avled i Rom idag.

Stormästaren Furno grundade det svenska ståthållarskapet i november 2003, utnämnde dess förste ståthållare och storprior samt ett antal riddare och damer. Han utnämndes till kardinal 1994 och tjänstgjorde som Heliga gravens ordens stormästare 1995-2007.

Kardinal Carlo Furno tjänstgjorde även på en rad av andra ansvarsfulla poster.

grandmaster-Furno

På bilden: detalj från målningen som visar kardinal Carlo Furnos porträtt. Stormästarens arbetsrum i Palazzo Rovere i Rom. Foto: Davor Zovko

Påven på flygplanet: ”Jag är ingen superstjärna utan Guds tjänares tjänare!”

2015 09 28 Någonstans mellan USA och Rom Följ gärna Helige faderns presskonferens på hans resa mot Rom. Efter ankomsten till Rom tog påven ingen rast utan firade en gudstjänst i basilikan Santa Maria Maggiore för att tacka Gud för sin resa till USA.

Helige faderns tal till FN

2015 09 25 New York Helige faderns tal till Generalförsamlingen finns också på Vatikanradions hemsida.

Påven firade vesper i S:t Patricks katedral

2015 09 24 New York Påvens predikan från vespern i S:t Patricks katedral kan läsas via katolska nyhetsbyrån CNA.

Helige fadern talade till Kongressen

2015 09 24 Washington Påven Franciskus talade idag till Kongressen. Hela talet kan läsas på Vatikanradions hemsida.

Helige fadern i Förenta Staterna

2015 09 23 Washington Många medier följer livligt påvens resa till Cuba och Förenta Staterna. På Vatikanradions engelska sidor kan man nu läsa president Obamas välkomsttal samt Helige faderns hälsnimgstal:

President Obamas välkomsttal

Hälsningstal som den Helige fadern höll på engelska

Fler nyheter kan man läsa på Vatikanradions hemsida.

Ordens första investitur på dansk mark

2015 09 07 Köpenhamn Ståthållarskapet Sverige av den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden firade helgen 5-7 september Ordens första investitur på dansk mark. Firandet inleddes lördagen den 5 september med en vigiliegudstjänst under ledning av ståthållarskapets storprior, biskop Anders Arborelius OCD KC*HS. Vigiliegudstjänsten firades i Vår frus kloster utanför Köpenhamn. Ceremonin firades som en del av den heliga mässan vilken koncelebrerades av nordens samtliga biskopar.

Enligt ordens urgamla tradition skall den/de som dubbas till riddare, tillbringa natten innan sin dubbning i vaka (lat. vigilia), bön och kontemplation. Idag består vigilian av en gudstjänst som firas kvällen innan investituren och som utgör det sista steget i kandidatens förberedelse för livet som riddare. Kandidaten får ännu en påminnelse om vad livet som medlem i Orden innebär. Under gudstjänsten undertecknar kandidaten ett dokument med löften inför dubbningen. Efter undertecknandet välsignas kandidatens mantel och insignier.

Biskop Anders inledde sin predikan genom att fråga alla närvarande om de visste att de alla var Guds tempel. – Naturligtvis vet ni det, fortsatte biskopen, ni har bara glömt det. Biskop Anders sa att vi inte lever för oss själva utan framförallt för kyrkan och för mänskligheten. Varje kristet liv är som en tegelsten i kyrkans byggnad. Om bara en tegelsten saknas blir konstruktionen skadad och ostadig. Varje kristet liv är också en ständig utveckling och ingen vet hur nära Gud man kan komma under sitt liv. Riddare och damer ska vittna om Jesus på ett vardagligt men heligt sätt, i sina familjer, på sina arbetsplatser, i sin omgivning. På vägen mot ett heligt liv kan en enkel regel, som kallas ”tre B”, vara god hjälp. De tre bokstäverna B står för bot, bön och barmhärtighet.

20150908_115350
Bild: Ståthållarskapets storprior, H. E. biskop Anders Arborelius OCD KC*HS, håller predikan vid vigiliegudstjänsten. Foto: Davor Zovko

På söndagen deltog ordens riddare och damer i firandet av 250 års jubileum av katolska kyrkan i Danmark. Jubileet firades med den heliga mässan samt med en festvesper i vilken ordens stormästare deltog.

Under investiturmässan måndagen den 7 september upptogs, under traditionsenliga och högtidliga former, fyra nya riddare, bland dem biskopen av Köpenhamn Czeslaw Kozon, i ordens gemenskap.

Huvudcelebrant vid den Heliga mässan med investitur var ordens stormästare, H. Em. Frederick kardinal O’Brien. Samtliga biskopar från Norden samt ett antal präster koncelebrerade den heliga mässan. Musiken framfördes av domkyrkoorganisten och medlemmar av domkyrkokören samt en solist.

invest-bisk
Bild: Stormästaren utnämner H. E. Czeslaw Kozon, biskop av Köpenhamn, till Riddare storofficer av den Heliga graven. Foto: Lisbeth Rütz.

Vid investiturmässan deltog ståthållarskapets riddare och damer, representanter från ordens stormagistrat i Rom, ståthållare från Finland, Spanien öst och Belgien, storpriorer av Finland och Norge, representanter från ståthållarskap Tyskland, England och Spanien väst, representanter från Suveräna Malteserorden och tyska Johanniterorden, representanter från ett antal organisationer, familjer och vänner till de nya riddarna samt andra gäster.

I sin predikan sa stormästaren att Kristus har kallat oss alla att följa honom. Kristi kallelse är omedelbar och total. Man kan inte följa Kristus bara delvis. Alla människor som Jesus har kallat har utan att tveka lämnat sina liv helt och hållet och följt honom. Riddare och damer ska i ännu högre grad leva ett kristet liv. Redan i texter som har lästs till dem vid deras dubbning har man tydligt förklarat vad förväntas av en riddare.

stormaestaren-raett
Bild: Ordens stormästare H. Em. Edwin kardinal O’Brien predikar i domkyrkan i Köpenhamn. Foto: Davor Zovko

Investiturmässan följdes av en mottagning och festmiddag i kursgården Magleås intill Vår frus kloster. Här gavs tillfälle till festlig och glad samvaro med ordens stormästare, medlemmar, vänner och gäster.

Under middagen hölls flera tal.

Ståthållaren, H. E. Stefan Ahrenstedt hälsade alla närvarande välkomna och uttryckte sin glädje över en värdig och ståtlig investitur. Tan uttryckte också sin stolthet över H. Em. stormästarens närvaro samt sin övertygelse om att denna stolthet delas av alla närvarande riddare och damer.

I sitt hälsningstal berättade H. Em. stormästaren om situationen för våra bröder och systrar i det Heliga landet samt om vikten av både vårt stöd och vår fysiska närvaro. Han underströk också att vi ska vara tacksamma för våra biskopar som ger oss andlig vägledning i vår verksamhet.

Biskop Kozon nämnde att kärleken till det Heliga landet ska prägla alla kristna, vare sig de är riddare av den Heliga graven eller inte. Biskopen lovade också att göra allt som står i hans makt för att på ett bra sätt stödja de danska riddarna.

midd-biskop-kozon
Bild: H. E. Biskop Czeslaw Kozon KC*HS talar vid investiturmiddagen. Foto: Davor Zovko

Stormagistratens representant, storkorsriddaren Bo Theutenberg, återgav i korta drag ståthållarskapets historia. Han beskrev vilka händelse föregick bildandet av det svenska ståthållarskapet samt nämnde att vårt ståthållarskap har gett stöd till ordens etablering i Norge, Tjeckien och Kroatien, nu även i Danmark.

midd-bo
Bild: Stormagistratens representant, H. E. Bo Theutenberg KGCHS, berättar om bl. a ståthållarskapets historia. Foto: Davor Zovko

20150908_115658
Bild: ståthållarskapets riddare och damer, nydubbade riddare och itländska gäster tillsammans med stormästaren. Foto: ståthållarskapets arkiv

Under middagen såldes två målningar av svenske heraldikern Davor Zovko KC*HS, till förmån för ordens humanitära arbete i det Heliga landet. En av målningarna såldes redan för några år sedan. Dock har köparen, efter att ha bekostat inramning, skänkt tavlan igen till ståthållarskapet, varför den kunde säljas igen. Vid middagen i Magleås inträffade detsamma: även den nye köparen skänkte tavlan igen till ståthållarskapet!

O-Brien-Constitution-gall
Bild: Målning av den svenske heraldikern Davor Zovko KC*HS, som vid investiturmiddagen såldes för andra gång till förmån för ordens humanitära arbete i det Heliga landet.

En filmupptagning av hela investituren kan ses på Köpenhamns stifts hemsida.

Välkomna till ståthållarskapets tionde högtidlig investitur!

2015 08 13 Köpenhamn. I anslutning till firandet av 250-års jubileum av Katolska kyrkan i Danmark samt av 150-års jubileum av S:t Ansgars domkyrka, firar ståthållarskapet Sverige sin tionde investitur av nya riddare.

Inbjudningskort

Investiturceremonierna börjar fredagen den 4 september med en vigiliegudstjänst. Under gudstjänsten hålls förböner för Orden och för de kandidater som skall dubbas till riddare av den Heliga graven. Kandidaterna undertecknar dessutom personliga skriftliga deklarationer med löften. De blivande riddarnas insignier (ordenstecken) samt mantlar välsignas. Vid vigiliegudstjänsten deltar i huvudsak ordensmedlemmar samt kandidater.

Måndagen den 7 september kl. 16.30 äger pontifikalmässan med den högtidliga investituren rum i Sankt Ansgars domkyrka i Köpenhamn. Huvudcelebrant samt förrättare av investituren är H. Em. Edwin kardinal O’Brien, Ordens stormästare. Samtliga nordiska biskopar koncelebrerar.

Vid investituren avger de blivande riddarna sina högtidliga löften muntligen. Riddarna dubbas genom de traditionella svärdsslagen. De nya riddarna ikläds ordensmanteln (därav ordet investitur) varefter de behängs med Ordens halskors, Jerusalemkorset.

Investituren i Köpenhamn har historisk betydelse. Riddare av den Heliga graven dubbas för första gång på dansk mark. Dessutom läggs grunden för Ordens framtida nationella organisation i Danmark.

Pontifikalmässan med den högtidliga investituren är öppen för familjemedlemmar, vänner och särskilt inbjudna gäster. Ståthållaren hälsar även alla människor av god vilja välkomna till investiturmässan (dock i mån av lediga platser i Sankt Ansgars Kirke).

Storprior koadjutor emeritus belönas med Jerusalempalm i guld

2015 02 12 Rom I samband med att Pater Fredrik Emanuelson avslutar sitt uppdrag som storprior koadjutor i det svenska ståthållarskapet av den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden, har ordens stormästare, H. Em. kardinal Edwin F. O’Brien, förlänat honom Jerusalempalm i guld.

Jerusalempalm är den Heliga gravens ordens förtjänstmedalj som utdelas för särskilda förtjänster och i tre valörer, guld, silver och brons.

H. E. Ståthållaren, tillsammans med hela vårt ståthållarskap, delar H. Em. stormästarens djupa uppskattning av Pater Fredriks fleråriga tjänst som ståthållarskapets storprior koadjutor och gratulerar honom för denna fina utmärkelse.

Fredrik-brev-SM

På bild: Utnämningsbrev från H. Em. stormästaren. Foto ståthållarskapets arkiv.

En ny bok om kristnas situation i det Heliga landet

2015 01 28 Jerusalem Det Latinska patriarkatet Jerusalem publicerade nya bokrecensioner på sin hemsida. Bland de presenterade böckerna finns även en samling av vittnesmål, analyser, bakgrundsfakta och berättelser om de kristnas situation i det Heliga landet. Det handlar om boken A Great Cloud of Witnesses: The Catholic Church’s Experience in the Holy Land, skriven av kommendören Jeffery Abood.

Boken ger en allomfattande beskrivning av läget och täcker frågan från många olika synvinklar.

Boken kan laddas ner i helheten här.

great-cloud-framsida
Bild: Det Latinska patriarkatet Jerusalem