Nyhetsarkiv 2012

Ny konsert till förmån för Ordens verksamhet i det Heliga landet

2012 12 07 Ordensmedlemmen och barytonsångaren Davor Zovko KHGO framförde, till ackompanjemang av pianisten Anders Hartelius, ännu en julkonsert till förmån för kristna skolor i det Heliga landet. Konserten ägde rum i sällskapet S:t Eskils vackra sal i Eskilstuna. Konserten var ännu ett tillfälle att informera Eskilstunas publik om kristna skolor i det Heliga landet. Detta var den fjärde konserten som arrangerades i Eskilstuna, till förmån för Ordens arbete i det Heliga landet.

affischen-75

Ny Ståthållare för det svenska ståthållarskapet utnämnd

Lieutenant-25
Bild: Ståthållarskapets arkiv

2012 11 01 Rom Ordens stormagistrat har utnämnt ny ståthållare för det svenska ståthållarskapet.

Enligt Ordens konstitution utnämns en ståthållare för en period av fyra år. Nuvarande ståthållare, H.E. Carl Falck KHGO, utnämndes i december 2007. Efter nästan fem år i ämbetet som ståthållare har han nu tackats av för sin lojalitet mot Orden och för allt han åstadkommit.

Ny ståthållare från den första november i år blir Stefan Ahrenstedt KHGO. Stefan Ahrenstedt deltog i grundandet av det svenska ståthållarskapet, då i rollen som ståthållarskapets vice kansler och sekreterare. Sedan 2009 har han varit ståthållarskapets skattmästare.

Enligt Ordens konstitution måste varje ny ståthållare utnämna ett nytt råd. Det nya rådet godkänns efter utnämningen av Ordens stormagistrat. Ståthållarskapets storprior förblir H. E. biskop Anders Arborelius OCD StOffHGO. Storprior koadjutor förblir Pater Fredrik Emanuelson RHGO.

Hedersståthållaren Bo Theutenberg ledamot av ordens stormagistrat i Rom

2012 04 04 Ordens stormästare H. Em. Edwin kardinal O’Brien har utnämnt vår hedersståthållare, H. E. Bo Theutenberg till ledamot i Ordens högsta ledningsorgan, ordens stormagistrat. Ståthållarskapet gratulerar H. E. Bo Theutenberg till denna utnämning och hoppas att det skall bli till glädje även för hela vårt ståthållarskap.

Bo-gr-cr-25
Bild: L. theutenberg

Ordens stormästare utnämnd till Kardinal
2012 02 18 Ordens Stormästare H. Em. Edwin O’Brien har utnämnts till kardinal vid konsistoriet i Rom. Många av ordens medlemmar närvarade vid konsistoriet.

Grand-Master-O-Brien-hp
Bild: Gregory Hart RHGO