Kontakt

För frågor om Orden eller ståthållarskapet, vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss:

kontakt

Hjälp oss att hjälpa!

Bidrag till Ordens humanitära arbete i det Heliga landet kan lämnas via vårt bankgiro:

5828-7640

Vi är tacksamma för alla bidrag!