Kalender 2017

Ordens riddare och damer samt Ordens vänner välkomnas till följande aktiviteter under året:

– 18 augusti: S:ta Helena (andliga privilegier*)

– 21 augusti: S:t Pius X (andliga privilegier*)

– 14 september: Heliga korsets upphöjelse (andliga privilegier*)

– Sista söndagen i oktober: Palestinas drottning (andliga privilegier*)

investitur
Bild: Ordens stormagistrat

* Andliga privilegier innebär för ordens medlemmar en möjlighet att erhålla fullständigt avlat, under förutsättning att de:

– tar emot den Heliga kommunionen (bikt förutsatt)
– ber enligt den Helige faderns böneintentioner samt
– förnyar (eller avlägger för första gång) sina riddar-/damlöften

Andliga privilegier gäller Ordensdagar samt dagen för en medlems egen investitur.

Övriga kommande aktiviteter meddelas till medlemmar och vänner via e-post.