Kalender 2016

Ordens riddare och damer samt Ordens vänner välkomnas till följande aktiviteter under 2016:

– 18 augusti: S:ta Helena (andliga privilegier*)

– 21 augusti: S:t Pius X (andliga privilegier*)

– 14 september: Heliga korsets upphöjelse (andliga privilegier*)

– Sista söndagen i oktober: Palestinas drottning (andliga privilegier*)

investitur
Bild: Ordens stormagistrat

* Andliga privilegier innebär för ordens medlemmar en möjlighet att erhålla fullständigt avlat, under förutsättning att de:

– tar emot den Heliga kommunionen (bikt förutsatt)
– ber enligt den Helige faderns böneintentioner samt
– förnyar (eller avlägger för första gång) sina riddar-/damlöften

Andliga privilegier gäller Ordensdagar samt dagen för en medlems egen investitur.

Utöver de fasta dagarna som ordens medlemmar ska uppmärksamma har ståthållarskapet varje månad firat den Heliga mässan.

Under hösten 2016 firas den Heliga mässan:

– onsdagen den 7 september,

– tisdagen den 11 oktober,

– onsdagen den 9 november samt

– onsdagen den 7 december.

Alla medlemmar och ordens vänner hälsas varmt välkomna!