Erkända ordnar

De enda riddarordnarna som är erkända (och beskyddade) av den Heliga stolen är två:

– Den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden med officiell hemsida:

http://www.oessh.va

– Den suveräna Malteserriddarorden med officiell hemsida:

https://www.orderofmalta.int/

Ingen annan orden äger den Heliga stolens erkännande.

Naturligtvis erkänner den Heliga stolen sina egna samt andra länders officiella förtjänstordnar.