Vår andlighet

Ordens bön

O Herre, till åminnelse av Dina fem sår vilka vi bär på våra insignier, ber vi Dig:

Giv oss styrka att älska alla människor på jorden som Din Fader har skapat, även våra fiender.

Befria vårt sinne och hjärta från synd och från fördomsfullhet, från egoism och från feghet så att vi blir värdiga Ditt offer.

Utgjut över oss, Riddare och Damer av den Heliga Graven, Din Ande, så att vi kan visa oss vara övertygade och uppriktiga budbärare för fred och kärlek bland våra bröder och systrar, och särskilt till de som icke tror på Dig.

Giv oss Tron så att vi kan möta allt lidande i vårt dagliga liv och en dag bli värdiga, att ödmjukt men utan fruktan, nalkas Din närvaro, ber vi Dig, Herre.

Amen.

Riddarens/Damens dagliga bön

Herre Jesus Kristus, du som kallat mig att tjäna dig i den Heliga Gravens av Jerusalem Orden, jag ber dig ödmjukt:

Låt mig på förbön av den heliga jungfru Maria, Palestinas drottning, den helige Pius X, den salige Pius IX och alla helgon alltid stå fast vid mina löften och troget hålla mig till Ordens traditioner.

Ge mig en fast och bärande tro, så att jag modigt mot ondskans alla angrepp kan försvara vad du har uppenbarat och förmedlat genom den katolska, apostoliska och romerska Kyrkan.

Skänk mig nåden att göra barmhärtighetens gärningar mot min nästa, framför allt mot de fattiga och sjuka i det Heliga landet.

Ge mig förmåga att försaka mig själv, så att jag med bön och uppoffring kan värna om de heliga platserna och bidra till den latinske patriarken av Jerusalems arbete.

Ge mig, mina bröder och systrar i Orden din nåd, så att vi i äkta kristen anda kan fullgöra vår uppgift med orubblig uthållighet och osvikligt mod.

Skänk mig hjärtats vishet, så att jag kan leva efter ditt evangelium och växa till i andlig mognad.

Låt mitt liv bli till Guds större ära, främja freden och leda till välsignelse för den Heliga Gravens av Jerusalem Orden.

Du som med Fadern och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

Ordens Helgon och Saliga

Palestinas-drottninng
Saliga jungfrun Maria Palestinas drottning – Ordens skyddspatron
Bild: okänd konstnär

Sankta-drottning-Helena
Sankta Helena
Bild: ståthållarskapet Malta

st-pius-x
Pius X – Ordens Helige stormästare
Bild: ståthållarskapet Malta

pius-ix
Salige Pius IX, Ordens reformator
Bild: Ståthållarskapet Irland

Salige-Bartolomeo
Salige Bartolomeo Longo
Bild: ståthållarskapet Malta

Salige-Alfredo
Salige kardinal Alfredo Schuster
Bild: ståthållarskapet Malta

Stepinac-KHS-120212-17
Salige kardinal Alojzije Stepinac
Bild: Davor Zovko

salige-kard-Ferarri
Salige kardinal Ferrari
Bild: ståthållarskapet Irland